Βιοτεχνίες 
Βιομηχανίες
Φαρμακευτικές
Φαρμακαποθήκες
Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής
Μηχανουργείο
Χονδρική πώληση ενδυμάτων

Λιανική πώληση ενδυμάτων
Ζαχαροπλαστεία
Αρτοποιεία
Εστιατόρια
Κέντρα αισθητικής
Κέντρα αδυνατίσματος
Ξενοδοχεία
Φροντιστήρια
Μονάδες επεξεργασίας τροφίμων
Γαλακτοκομικά
Παιδότοποι