Αγαπητή κυρία ή αγαπητέ κύριε, Το γραφείο μας στελεχώνεται με δυναμικό συμβούλων υψηλής τεχνογνωσίας, με γνώσεις και εμπειρία άνω των 25 ετών. Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους πελάτες μας όπως:
1) Συστήματα διαχείρισης ISO 9001, ISO 27001, ISO 22000,ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485, HACCP, CE, διενέργεια εσωτερικών επιθεωρήσεων!
2) Προστασία επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, κανονισμός προσωπικών δεδομένων GDPR!
3) Κατευθυντήριες γραμμές χονδρικής πώλησης φαρμάκων, security plan, ορθής πρακτικής διανομής ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΥΑ ΔΥ8δ/1348/2004, γνωστοποίηση προϊόντων αρμοδιότητας ΕΟΦ! 
4) Άδειες, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, φάρμακα, βιοκτόνα
5) Χαρτογράφηση φαρμακαποθήκης, διαχείριση του κινδύνου για την ποιότητα των φαρμάκων, on line συστήματα θερμοκρασίας (alarms, alerts)!
6) Καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας, εκτίμηση κινδύνων, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, μελέτες, περιβαλλοντικές μετρήσεις, άδειες λειτουργίας, έλεγχοι τροφίμων.
7)  Έλεγχος Τρωτών Σημείων Δικτύου (Penetration Test)!

Πολιτική μας, είναι και θα παραμείνει, η ικανοποίηση και εξασφάλιση των πραγματικών απαιτήσεων και των προσδοκιών του πελάτη και η συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Σας ευχαριστώ
Άγγελος Ν. Μανίνος, Σύμβουλοι επιχειρήσεων angelom@otenet.gr, κιν. 6944 153404, 210 5721332,
Παπαρρηγοπούλου 6ΣΤ, Στυμφαλίας 1, Περιστέρι, τκ 12132
Άγγελος Ν. Μανίνος, Σύμβουλος Επιχειρήσεων. Τηλ.: 210 5721332, κιν.: 6944 153404, email: angelom@otenet.gr