Χρήσιμα: 
210 7793777 Κέντρο Δηλητηριάσεων

Πυροσβεστική 199

Πρώτες Βοήθειες 166

Αστυνομία 100

Πολιτική Προστασία

Τηλ.:  210 33 59 002-3 (24ωρη λειτουργία)

Βιομηχανικά Ατυχήματα

Δασικές πυρκαγιές

Ανακλήσεις φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης

Ανακοινώσεις:

Ανακλήσεις φαρμάκων

Φάρμακα

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Καλλυντικά

Συμπληρώματα Διατροφής

Βιοκτόνα
Αδειοδοτημένες Μονάδες Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τραπεζών Κρυοσυντήρησης

Προσφορά έως 30/4/2021!
Σε κάθε ανάθεση διενέργειας εσωτερικής επιθεώρησης Δωρεάν έλεγχος εξοπλισμού και εγκαταστάσεων φαρμακαποθήκης!
Προσφορά έως 30/4/2021!
Σε κάθε νέα εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, Δωρεάν χρονική εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης θερμοκρασίας  ON LINE (SMS ALERT) !
Προσφορά έως 30/4/2021!
Σε κάθε νέα εγκατάσταση συστημάτων: α) διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 & β) ασφάλειας πληροφοριών 
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 27001, Δωρεάν διενέργεια εσωτερικής επιθεώρησης και καθήκοντα υπεύθυνου προστασίας δεδομένων και δωρεάν  Έλεγχος Τρωτών Σημείων Δικτύου (Penetration Test) !
Προσφορά έως 31/5/2021!
Σε κάθε νέα εγκατάσταση συστημάτων: α) διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 & β) υγεία και ασφάλεια στην εργασία ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 45001:2018
, Δωρεάν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας!
Προσφορά έως 31/5/2021!
Σε κάθε νέα εγκατάσταση συστημάτων: α) διαχείρισης ποιότητας ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 & ΕΝ15224
, Δωρεάν καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και δωρεάν οι διακριβώσεις θερμοκρασίας!


Υποστηρίζουμε το ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ