Λύσεις για την Φαρμακοβιομηχανία, Φαρμακαποθήκες, Φαρμακεία
Χαρτογράφηση, θερμοκρασίας, υγρασίας, αποθήκης, ψυγεία, θαλάμους
Διαχείριση του κινδύνου
Πανελλήνια ένωση φαρμακοβιομηχανίας, ΠΕΦ
Πιστοποίηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Αδειοδότηση ΕΟΦ
Πιστοποίηση ISO 9001, ISO 13485, 
Διακίνηση Ιατροτεχνολογικών προϊόντων ΔΥ8/1348/2004
Κανονισμός προσωπικών δεδομένων
Καθήκοντα υπεύθυνου προστασίας δεδομένων (ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πχ εκτέλεση συνταγών ασθενών)
Καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας