Μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας, όργανα, καταγραφικά.
Μετρήσεις έντασης φωτισμού.
Μετρήσεις ταχύτητας αέρα.
Έλεγχος ανίχνευση διαρροής φρέον.
Έλεγχος ζυγών, πρότυπα βάρη.
Καταγραφή θερμοκρασιών, ψυγεία, αυτοκίνητα ψυγεία, οχήματα ψυγεία.
Θερμόμετρα wifi, sms, alerts, alarms, emails.